CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Mục đích

 • Hapy Garden thu thập e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Các thông tin thu thập này chứa thông tin cá nhân của người dùng bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng… Hapy Garden cam kết bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của người dùng.
 • Hapy Garden không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ người dùng cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với người dùng. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp:
  • Hapy Garden có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của pháp luật.
  • Hapy Garden hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của người dùng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng. Hapy Garden cũng có thể chia sẻ thông tin của người dùng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của người dùng.

II. Quy định bảo mật

 • Thu thập thông tin
  Thông tin cá nhân được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trong quá trình người dùng truy cập website đều mang tính bảo mật cho cá nhân và có thể được sửa đổi theo thời gian. Khi người dùng đăng ký tài khoản cá nhân trên website Hapy Garden chúng tôi hỏi tên của người dùng, địa chỉ email, địa chỉ người dùng đang ở. Hapy Garden sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích chung sau đây: các sản phẩm và các dịch vụ cung cấp, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ , liên hệ và nghiên cứu.
 • Bảo mật thông tin
  Bảo mật thông tin cá nhân của người dùng là rất quan trọng với chúng tôi. Khi người dùng nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.
 • Chia sẻ thông tin
  Hapy Garden có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho người dùng và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho Hapy Garden. Hapy Garden có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của người dùng vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của họ. Điều đó có ý nghĩa trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, như lệnh của tòa án .

III. Lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng, các cuộc hội thoại, tin nhắn với khách hàng đều được Hapy Gardenlưu trữ và bảo mật. Hapy Garden có biện pháp thích hợp về an ninh để ngăn chặn việc truy cập và sử dụng thông tin khách hàng trái phép

 • Thay đổi chính sách bảo mật
  Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy bạn nên cập nhật chính sách bảo mật Hapy Garden thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của chúng tôi để người dùng nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó, và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiêt lộ nó, nếu có.

Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:

Website: https://hapygarden.com/